Postanowienia ogólne

1. Sprzedaż towarów prowadzi firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Cukiernia Bolero S.C. Zdzisława i Sławomir Piętka z siedzibą przy ul. Kukułek 20 w Sosnowcu. Zarejestrowana pod nr NIP 6443052246 REGON 277632700

2. Strona www.cukierniabolero.pl jest platformą do sprzedaży detalicznej produktów cukierniczych firmy P.W. Cukiernia Bolero S.C. Z i S Piętka z której korzystać mogą zarówno konsumenci indywidualni oraz przedsiębiorcy.

3. Ceną wiążącą dla transakcji jest cena widniejąca w chwili złożenia zamówienia, ceny wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek vat (ceny brutto).

4. Klient zamawiający towary za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie www.cukierniabolero.pl składa ofertę kupna danego towaru na warunkach przedstawionych w regulaminie sklepu internetowego. Informacje zawarte na stronie sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

5. Towary handlowe oferowane na stonie www.cukierniabolero.pl są świeże, pozbawione wad fizycznych oraz prawnych.

6. Towary handlowe produkowane są według przepisów określających produkcję spożywczą oraz są legalnie wprowadzone na polski rynek.

7. Na towary oferowane w sklepie www.cukierniabolero.pl wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura vat.

8. Kontakt ze sklepem www.cukierniabolero.pl jest możliwy pod adresem email biuro@cukierniabolero.pl lub pod nr tel 322920657.

 

Realizacja i składanie zamówień

1. Osoba składająca zamówienie jednocześnie oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych określoną przepisami Kodeksu Cywilnego.

2. Sprzedaż towarów prowadzona jest na podstawie zamówień składanych drogą internetową.

3. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę na stronie www.cukierniabolero.pl.

4. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu.

5. W celu usprawnienia składania zamówień, klienci będą mogli zarejestrować się w sklepie.

6. Do składania zamówień służy przycisk dodaj do koszyka a akceptacja koszyka za pomocą przycisku przejdź do kasy zamawiający będzie przekierowany do strony w celu uzupełnienia danych adresowych oraz wyboru sposobu płatności.

7. Data odbioru lub dostarczenia towarów jest koniecznym etapem w celu realizacji zamówienia.

8. Przycisk kupuję i płacę jest równoznaczny z przyjęciem regulaminu oraz wyrażenia chęci zakupu danych towarów i usług.

9. Złożenie zamówienia będzie potwierdzone wiadomością e-mail a jego realizacja nastąpi po wpłynięciu środków płatniczych na konto P.W. Cukiernia Bolero S.C. Z. i S. Piętka.

10. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z przyjęciem go do realizacji.

11. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia w przeciągu 36 godzin z powodu braku określonego produktu lub niemożliwości jego realizacji w określonym terminie.

12. W razie niemożliwości realizacji zamówienia sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty w terminie 14 dni.

13. W przypadku podania niepełnych lub nieprawdziwych danych sprzedawca zastrzega sobie prawo nie zrealizowania zamówienia.

14. Zamawiający ma prawo zrezygnować z zamówienia zanim zostanie przyjęte do realizacji za pośrednictwem tel kontaktowego 322920657 tylko w przypadku kiedy zamówienie jest na etapie realizacji umożliwiającej jego wycofanie.

15. Zamówiony towar można odebrać osobiście w siedzibie fimy P.W. Cukiernia Bolero S.C. Z. i S. Piętka przy ul Kukułek 20 Sosnowiec.

16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w napisach i dedykacjach w składanych zamówieniach.

17. Kolory mogą się różnić w rzeczywistości o tych wyświetlanych na monitorze.

18. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany wykończeń i dekoracji ze względu na brak dostępności lub na sezonowość owoców które do tego posłużą.

19. Wszelkich informacji dotyczących zamówień oraz produktów można uzyskać pod adresem email biuro@cukierniabolero.pl lub telefonicznie pod nr 322920657.

 

Warunki płatności

Płatności można dokonywać opcjonalnie za pomocą:
Przelewy 24 – natychmiastowa płatność
Przelewy tradycyjne

 

Zwroty

1.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Z wyłączeniem następujących przypadków opisanych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: pkt.3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; pkt.4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; pkt.5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

2. P.W. Cukiernia Bolero SC Z i S Piętka nie przyjmuje zwrotów towaru za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem ani żadnych przesyłek zwrotnych.

3. W uzasadnionych przypadkach zamówienie może zostać anulowane pod warunkiem, że nie zostało ono jeszcze wyprodukowane w tym przypadku zwrot środków będzie pomniejszony o koszty poniesione na obsługę płatności zewnętrznych operatorów np. Przelewy 24

4. Klientowi dokonującemu zamówienia przez sklep www.cukierniabolero.pl nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy z uwagi na szybkie uleganie zepsuciu produktów oferowanych w Sklepie internetowym.

 

Reklamacje

1. Klient przed dokonaniem odbioru zamówienia ma możliwość jego sprawdzenia.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności produktu należy złożyć reklamację lub P.W. Cukiernia Bolero S.C. Z. i S. Piętka w miarę możliwości doprowadzi do usunięcia usterek lub wad produktu.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez P.W. Cukiernia Bolero SC Z i S Piętka jeżeli zostanie złożona niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia niezgodności lub usterki w zamawianym produkcie.

4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 7 dni od daty złożenia, a wynik rozpatrzenia zostanie przekazany telefonicznie lub przez wiadomość e-mail.W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zwrot środków nastąpi w formie zwrotnego przelewu na konto.

 

Dane osobowe

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w siedzibie firmy P.W.Cukiernia Bolero SC Z i S Piętka 41-200 Sosnowiec ul Kukułek 20

2. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy i realizacji zamówień.

3. Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania, o zaprzestaniu należy poinformować poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

4. P.W. Cukiernia Bolero SC Z i S Piętka nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Klienta osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta email, loginów oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania na konta pocztowego).

 

 

 

Szybki kontakt

Masz pytanie? Zadzwoń lub wyślij zapytanie, skontaktujemy się w celu omówienia szczegółów.

 

Zadzwoń

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w godzinach od 11.00 do 15.00

32 292 06 57

Formularz kontaktowy

Na zapytania wysłane drogą elektroniczną odpowiadamy w ciągu 36 godzin

Kontakt

Developer tools

ReD Responsive Framework version

Uwaga!

Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.

Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera